CHAIN-RAYs specialiteter

CHAIN-RAY är en leverantör av kundanpassade produkter och tjänster av …

  • Distribuerad tillverkning

Att veta hur man gör bra produktion räcker inte för att erbjuda dig produkterna med bästa kvalitet. CHAIN-RAY har ett team som hanterar distribuerad tillverkning för material, montering, förpackning, logistik … etc. Vi distribuerar tillverkningen geografiskt för att hitta de bästa leverantörerna inom varje nisch. CHAIN-RAY har nu leverantörer i Asien, Europa och Amerika, och vi strävar efter att utveckla fler. Det här är inte bara att få CHAIN-RAY att ha fler smidiga försörjningskedjor världen över, utan också för att garantera att de produkter du får är av bästa kvalitet producerade på mest lämpliga sätt.

  • Rapid Responsive Manufacturing (RRM)

CHAIN-RAY erbjuder ett brett utbud av kundanpassade tjänster. Vi vet att det kräver mycket diskussion i utvecklingsfasen. Därför har vår grupp implementerat RRM i vår organisationsstruktur sedan 2010 genom att justera alla delar av vår organisation från materialplanering, produktionskontroll, supply chain management, administration … etc. Enligt vår kundundersökning, och som ett resultat, så har snabb svarstid blivit en av de mest uppskattade tjänsterna. Dessutom har vår leveransprecision vid tidpunkten ökat från 95% till 98%. Denna struktur gör oss väldigt flexibla och gör det möjligt för oss att ständigt kunna anpassa oss till förändringar.

  • Volymanpassning

Med sex fabriker och flera underleverantörer över hela världen köper CHAIN-RAY en mycket stor mängd råvaror varje år. Som ett resultat kan vi dela resurser över olika projekt och ge våra kunder en hög grad av anpassning. Från enskild skruv till hög volymproduktion delar vi inköpsrabatterna till alla våra kunder.