Mekanisk design

Solid mekanisk design är en viktig del av framgångsrika tillverkning. Mekanisk design kräver djup kunskap om materialvetenskap, strukturanalys, kinematik, termodynamik och tillverkningserfarenhet.

Vi har omfattande erfarenhet av tillverkning av produkter till ett brett utbud av industrier och ser till att den färdiga konstruktionen uppfyller dina krav och därmed också är redo för massproduktion. Vi vet att våra kunder räknar med att få produktionsverktyg med hög kvalitet till ett rimligt pris. Vi strävar därför ständigt till att spara kostnader utan att göra avkall på kvalitén. Våra konstruktörer och verktygsmakare begränsar sig inte till befintlig teknik men överväger kontinuerligt hur man reducerar verktygs- och tillverkningskostnader genom att använda ny teknik och metoder.

På detta sätt etablerar vi långsiktiga relationer med våra kunder.