CHAIN-RAY överbrygga klyftan i Kalifornien!

Vänster till höger: Angela Lai, Jill Chen och Kevin Kuo Vi är mycket glada att meddela CHAIN-RAYs upplägg i Fremont, en pulserande stad med enkel tillgång till alla företag i Bay Area of ​​California. Som tjänsteleverantör inom tillverkning har vi alltid varit avsedda att leverera högre värde för kunderna genom service på platsen och nollgapssvar….