CHAIN-RAY överbrygga klyftan i Kalifornien!

Vänster till höger: Angela Lai, Jill Chen och Kevin Kuo Vi är mycket glada att meddela CHAIN-RAYs upplägg i Fremont, en pulserande stad med enkel tillgång till alla företag i Bay Area of ​​California. Som tjänsteleverantör inom tillverkning har vi alltid varit avsedda att leverera högre värde för kunderna genom service på platsen och nollgapssvar….

CHAIN-RAY will exhibit at Elmia again!

We will once again exhibit at Elmia Exhibition in Jönköping, Sweden. Over the years, we have built strong relationships with many companies from the Scandinavian countries, and we constantly strive to improve these by meeting with our partners as often as possible. We encourage old friends and potential partners alike to sign up and meet…