Förmågor

Vi tror att den mest värdefulla resursen är våra anställda. Framgång kräver kunniga operatörer. De flesta av våra anställda har arbetat med oss i över 20 år och är ledande inom sina områden.

Kvalitet

Vi har aldrig äventyrat kvaliteten. Vi tar ansvar för vårt arbete genom att ha full kontroll över försörjningskedjan. Vi garanterar att produkterna uppfyller dina krav och specifikationer.

Kostnadseffektiv

Vi hjälper dig att utforma den mest kostnadseffektiva försörjningskedjan. Från prototyp till massproduktion och logistik erbjuder vi kundanpassade och kostnadseffektiva lösningar baserat på våra kunders krav.

Handla om
CHAIN-RAY

CHAIN-RAY är etablerat som ett oberoende företag från divisionen av vårt moderbolag CHUNGHUA Group. Syftet med separation är att optimera verksamheten för alla intressenter. Vi kombinerar alla kontaktfönster från våra sex fabriker till en. Dessutom har vi fördelarna med central inköp, logistik, lagerstyrning och andra inköpstjänster för våra kunder. CHAIN-RAY representerar idag inte bara CHUNGHUA-koncernen utan också ett nätverk av partners med 34 års samarbete. CHAIN-RAY är ett kluster av värdefulla underleverantörer och tillhandahåller outsourcingtjänster till våra kunder globalt. Som ett resultat av våra ansträngningar kan vi donera en del av vinsten varje månad till lokala skolor i Taiwan.