History

CHAIN-RAY är etablerat som ett oberoende företag från vårt moderbolag CHUNGHUA Group. Syftet med separation från moderbolaget är att optimera verksamheten för alla intressenter. Vi kombinerar alla kontaktytor och kompetenser från våra sex fabriker till en. Dessutom har vi fördelarna med centrala inköp, logistik, lagerstyrning och andra inköpstjänster för våra kunder. CHAIN-RAY representerar idag inte bara CHUNGHUA-koncernen utan också ett nätverk av partners med 35 års samarbete. CHAIN-RAY är ett kluster av värdefulla underleverantörer och tillhandahåller outsourcingtjänster till våra kunder globalt. Som ett resultat av våra ansträngningar kan vi donera en del av vinsten varje månad till lokala skolor i Taiwan.

Att Chain-Ray kan donera till skolor är ett mervärde for oss alla, kunder, leverantörer, anställda och samhället.

taiwan-company

Headquarter at Taoyuan, Taiwan

Framtidsplaner

År 2013 etablerade vi vår svenska filial i Jönköping för att skapa en bro till våra europeiska kunder och göra CHAIN-RAY mer tillgänglig och transparent. Idag har vi representanter i Danmark och Nederländerna och planerar att inrätta en extra filial i USA för att erbjuda vår service på flera olika platser.

Viktiga referenser

Sedan 1976 har vi direkt och indirekt tillhandahållit våra tjänster till följande kunder: