+886-3-3583268 Taiwan@chain-ray.com

Tillverkningstjänst

Produktchefer upplever oftast följande problem:

  • Blinda fläckar i ritningsdesignen som resulterar i problem efter att ha gått in i massproduktion. På grund av dessa krävs ett antal ändringar av designritningen i efterhand, vilket innebär att tiden till marknaden kommer att försenas
  • Brist på information om de relaterade tillverkningsprocesserna för materialen. Ofta återanvänder företag bara material och processer de redan är bekanta med, vilket begränsar utvecklingen av nya produkter
  • Utrustningen som används av olika leverantörer är alltid olika. Om ett företag bara arbetar med ett fåtal måste du acceptera eventuella begränsningar av din nuvarande leverantörs teknologi, vilket innebär att din ideala produkt kanske inte produceras
  • Utan olika typer av mekaniska ingenjörsexperter för att brainstorma idéer kan en ny produkt inte bryta igenom det befintliga ramverket för att möta eller överträffa marknadens förväntningar
  • Allvarliga klyftor kan finnas mellan en prototyp och färdig produkt när produktmaterialen i varje steg inte är desamma, vilket gör att du undrar vad du ska göra

Med var och en av dessa problem kan Chain-Ray fylla luckan. Från produktdesignkoncept till ritningskoncept, till genomförbarhetsanalys och tillverkningsprocessen och materialval, hela vägen fram till testning, montering och logistik, tillhandahåller vi omfattande och kompletta tjänster.

Chain-Ray erbjuder ett enda fönster för kommunikation, kvalitetskontroll och problemlösning. Varje aspekt är vårt teams ansvar, och se till att vårt team av mekaniska ingenjörsexperter ger dig den upplösning du vill ha.