+886-3-3583268 Taiwan@chain-ray.com

Bearbetning av metallpulvermetallurgi

Metallpulvermetallurgi, som namnet antyder, är bearbetningsprocessen för att använda metallpulver som råmaterial för att producera produkter genom pressning och sintring. Det bästa representativa arbetet är metallkugghjul. Detta beror på fördelarna med "metallpulvermetallurgi" , till exempel: lämplig för att producera former Samma och stora mängder produkter ; den kan pressas till presskroppar i slutlig storlek, vilket minskar efterföljande bearbetningsprocedurer, så att användningen av metallmaterial kan maximeras och därigenom minska kostnaderna, och den är också lämplig för mekaniska delar som är svåra att bearbeta.