+886-3-3583268 Taiwan@chain-ray.com

Formsprutning av metall

Metallformsprutning (MIM) kombinerar metallstyrkan i pulvermetallurgin med komplexiteten hos plastinjektion och den nya moderna tillverkningsprocessen som härrör från den. Därför kan extremt komplexa mekaniska delar tillverkas med hög produktivitet. Efter sintring kan det följas -up armeringsbearbetning utförs enligt bristerna eller behoven, och kundefterfrågan är mycket hög; men på grund av de stora toleranserna är den mer lämpad för tillverkning av extremt exakta och små mekaniska delar.