+886-3-3583268 Taiwan@chain-ray.com

Pressgjutning av metall

Pressgjutning liknar principen om "formsprutning". Det är mycket lämpligt för detaljer med komplexa former, stora storleksintervall, låg vikt, tunna väggar, konstruktionstjocklekar och höga precisionskrav , plus god ytjämnhet och toleranser. Fördelarna av liten storlek, hög produktionseffektivitet, minskad sekundär bearbetning, förbättrat metallutnyttjande och en ny typ av pressgjutningsprocess-vakuumpressgjutning, löser problemen med traditionell pressgjutning som tenderar att få små porer att påverka strukturen och produktens utseende. Den används mest i metallgjutningsprocessen.