+886-3-3583268 Taiwan@chain-ray.com

Fördel 1 Ingenjörsteam

Vår tillverkningstjänst börjar med en grundlig förståelse för varje kunds design.

koncept samt alla nödvändiga produktkrav. Granskning av de mekaniska 2D/3D-ritningarna kommer först. Vi tittar på ett brett utbud av optimeringsvillkor, inklusive

  • Byggförhållanden
  • Kosmetiska krav
  • Kostnadsöverväganden
  • Miljööverensstämmelse
  • Säkerhets regler
  • Teknologi
  • Teststandarder

Vårt professionella team kommer att lyssna noga på dina behov och delta i en diskussion för att säkerställa att eventuella potentiella brister, såsom struktur, förstärkningar behövs och mer. Genom att göra det kommer denna tjänst att minska antalet designändringar som varje kund behöver, minska de totala kostnaderna och påskynda tiden till marknaden.