Kompetenser

Vi ser våra medarbetare som de mest värdefulla resurserna vi kan erbjuda. Vi vet att framgång kräver duktigt och erfaret folk, vilket vi kan erbjuda genom våra medarbetare. De flesta har arbetat med oss inom respektive specialistområden i mer än 20 år.

Kvalitet

Vi kompromissar aldrig på kvalitén, utan tar ansvar för hela projektet genom att ha kontroll på hela kedjan. Därmed kan vi garantera att vi levererar enligt våra kunders specifikationer.

Kostnadseffektivt

Vi hjälper till att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen både vad gäller prototyper samt produktion och logistik. Allt enligt våra kunders krav.

About
CHAIN-RAY

CHAIN-RAY är etablerat som ett oberoende företag från vårt moderbolag CHUNGHUA Group. Syftet med separation från moderbolaget är att optimera verksamheten för alla intressenter. Vi kombinerar alla kontaktytor och kompetenser från våra sex fabriker till en. Dessutom har vi fördelarna med centrala inköp, logistik, lagerstyrning och andra inköpstjänster för våra kunder. CHAIN-RAY representerar idag inte bara CHUNGHUA-koncernen utan också ett nätverk av partners med 35 års samarbete. CHAIN-RAY är ett kluster av värdefulla underleverantörer och tillhandahåller outsourcingtjänster till våra kunder globalt. Som ett resultat av våra ansträngningar kan vi donera en del av vinsten varje månad till lokala skolor i Taiwan.